ПІБ Назва роботи Статус
Іванова Лідія
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ
Рецензування
Івахнюк Микола
Синтез екзополісахариду етаполану за умов росту Acinetobacter sp. IMB B-7005 на пересмаженій соняшниковій олії
Очікується оплата
Ігнатюк Дарина
Утворення гетероциклічних амінів в кулінарії та їх вплив на організм людини
Оплачено
Ільчук Оксана
БІДНІСТЬ − АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Оплачено
Андрощук Дарія
ПЕРСПЕКТИВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Відмова
Бідна Олександра
Економіко-екологічна доцільність виробництва біоетанолу як альтернативного виду палива
Оплачено
Баклажко Вікторія
Оцінка сорбційних властивостей шлаків Дніпродзержинського металургійного комбінату
Оплачено
Болєлий Олександр
ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ БАРВНИКІВ ЗІ СТІЧНОЇ ВОДИ
Рецензування
Бондарчук Ольга
Дослідження якості води за станом макрофітів
Рецензування
Бузан Галина
Система екологічної сертифікації та маркування згідно Технічного регламенту з екологічного маркування та ДСТУ ISO 14024
Рецензування
Візниця Інга
GENOTYPING OF Triticum aestivum L. CULTIVARS WITH IRAP MARKERS
Рецензування
Василенко Сергей
Управління екологічною безпекою централізованих систем водопостачання
Оплачено
Васьковец Людмила
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ
Оплачено
Вембер Валерія
Формування частинок залізовмісних фаз корозійного та біогенного походження в присутності катіонів нікелю
Оплачено
Гіра Валерія
ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ: АНАЛІЗ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Рецензування
Галевич Оксана
Деякі аспекти створення проекту зеленого даху у Львові
Оплачено
Галевич Оксана
До питання визначення основних засад та критеріїв формування асортименту рослин для зелених дахів
Оплачено
Гаркушина Анна
Використання біохімічних показників в системі екологічного моніторингу поверхневих вод
Оплачено
Глібовицька Наталія
Вміст золи у листкових пластинках деревних рослин в умовах нафтогазової контамінації довкілля
Оплачено
Глиняна Вікторія
Ексергетичний аналіз деструктивної переробки органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу
Оплачено
Глухота Ганна
БІОТЕСТУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ЗА ЇХ ВПЛИВОМ НА ГРУНТОВУ БІОТУ
Відмова
Головач Катерина
Технологія знесолення морської води
Оплачено
Гомеля Микола
ІОНООБМІННЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НІТРАТІВ В ПРИСУТНОСТІ ХЛОРИДІВ
Рецензування
Гомеля Микола
ЗАХИСТ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ІОНАМИ МІДІ
Рецензування
Горб Валентина
Озеленення міста Херсон: стан та перспективи
Рецензування
Гортен Анна
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ЗА ПОШКОДЖЕННЯМИ ТА УСИХАННЯМ ГОЛОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЯК РАДІО- ТА ГАЗОЧУТЛИВОГО БІОІНДИКАТОРА АТМОСФЕРИ
Оплачено
Гребенюк Тетяна
АНАЛІЗ СТРУМЕНЕВИХ СПОСОБІВ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ
Оплачено
Грубнік Аліна
Інтенсифікація апарату в газоочищенні у виробництві кальцинованої соди
Рецензування
Діденко Галина
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оплачено
Давыдов Вадим
Использование вейвлет – анализа сигналов при экспресс - контроле состояния жидких сред малогабаритным ЯМР спектрометром
Оплачено
Давыдов Вадим
Контроль состояния потока жидкой среды фотометрическими методами
Рецензування
Дворская Мария
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ В НЕЙТРАЛЬНОМУ ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Оплачено
Денисенко Александра
УНИКАЛЬНОСТЬ СВЯТЫХ ВОД МОНАСТЫРСКИХ ИСТОЧНИКОВ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Оплачено
Деревянко Юлія
ПРОТЕАЗИ НА ШКІРІ ЛЮДИНИ: ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБАХ
Оплачено
Дмитренко Марьяна
Анализ качества водопроводной воды г. Одесса
Відмова
Думас Ірина
НАСЛІДКИ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Рецензування
Зданович Никита
Экологическая оценка качества воды реки Лидея по показателям макрозообентоса
Рецензування
Квартенко Олександр
Використання осадів станцій біологічного знезалізнення для осадження іонів важких металів із зворотних стоків гальванічного виробництва
Оплачено
Козловець Олександр
ВПЛИВ ДОЗИ ІНОКУЛЯТУ НА АНАЕРОБНУ ПЕРЕРОБКУ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ
Очікується оплата
Козлюк Марія
Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду
Відмова
Кондрашова Любов
ПРОЦЕСИ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА З ПРИРОДНИХ ТА ПИТНИХ ВОД КАПІЛЯРНИМ ФІЛЬТРУВАННЯМ
Оплачено
Кононцев Сергій
Біологічна технологія утилізації твердих відходів рибницьких господарств індустріального типу
Рецензування
Константинова Анастасия
Використання бактеріальних векторних систем для цільової доставки лікарських препаратів при онкозахворюваннях
Рецензування
Кормишова Аліна
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КРИВОГО РОГУ
Рецензування
Коровченко Катерина
РЕАЛІЗАЦІЯ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА БІОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬMS EXCEL
Оплачено
Корольова Ольга
Ксилотрофні мікроскопічні гриби в складі чагарникової рослинності аридно-степової зони Північно-Західного Причорномор’я
Рецензування
Костирко Анна
ВОЛОКНИСТІ НАПІВФАБРИКАТИ ІЗ КОНОПЕЛЬ
Оплачено
Кость Марія
ВМІСТ МЕТАЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ БАСЕЙНУ РІЧКИ СТИР (У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОГО ПРОГИНУ)
Оплачено
Крайносвит Максим
Энергосберегающие технологии с использованием теплонакопителей и литий-ионных электрических аккумуляторов
Рецензування
Кужель Роман
ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МІДІ ЗІ СТІЧНОЇ ВОДИ
Рецензування
Кузьменко Владислав
Автоматизація екологічних розрахунків викидів підприємств
Рецензування
Кукіль Катерина
Отримання білкового гідролізату з відходів м'ясної промисловості
Очікується оплата
Кулібаба Тетяна
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІСЬКІ ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ
Оплачено
Куриляк Мирослава
РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН УКРАЇНИ, ЯК МАЙБУТНІ ОБ’ЄКТИ ОХОРОНИ NATURA 2000
Оплачено
Літинська Марта
REMOVAL OF As (V) COMPOUNDS FROM THE AQUATIC PHASE BY COAGULATION
Оплачено
Лего Екатерина
РОЗРОБОКА БІОХІМІЧНОГО НАПРЯМУ РЕГУЛЮВАННЯ БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ
Оплачено
Лобко Світлана
Улучшение экологических показателей и эффективности работы вращающихся прокалочных печей угольных материалов
Оплачено
Луцай Дар'я
Руйнування біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Аcinetobacter сalcoaceticus
Очікується оплата
Майстер Олена
Різноманіття фітопланктону річки Либідь. Основні загрози, що спричинюють зменшення різноманітності.
Оплачено
Малин Вероника
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ КУ-2-8 ПРИ ВИЛУЧЕННІ ІОНІВ МІДІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Оплачено
Мартинюк Яна
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ДОВКІЛЛЯ
Оплачено
Марценюк Дана
Методи утилізації Твердих Побутових Відходів
Відмова
Медведєва Ольга
Екологічна специфіка р. Сугоклія у м. Кіровоград
Рецензування
Мелюк Аліса
ПТАХИ-СИНАНТРОПИ МІСТА КОРОСТЕНЬ
Оплачено
Микулёнок Игорь
Кольцевые насадки массообменных аппаратов для очистки газовых выбросов
Оплачено
Набокіна Ольга
Використання метанолу в якості енергоносія
Оплачено
Набокіна Ольга
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОАГУЛЯНТІВ
Оплачено
Нещерет Тетяна
Біологічні методи підготовки та переробки твердих відходів
Оплачено
Никитюк Лілія
Вплив біологічних індукторів на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinni IMB B-7405
Очікується оплата
Новікова Вікторія
ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ПІЩАНОГО СТЕПУ У ПРИРОДНЬОМУ ЗАПОВІДНИКУ «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ»
Оплачено
Овчарук Олег
Мониторинг качества воды реки Смотрич
Оплачено
Осипенко Вікторія
КОЗЛЯТНИК СХІДНИЙ ЯК СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ
Оплачено
Павлюковець Ірина
УТИЛІЗАЦІЯ ОЛІЄВМІСНИХ ВІДХОДІВ БІОКОНВЕРСІЄЮ У МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241
Очікується оплата
Папіш Микола
ЗАПАСИ ТА СТРУКТУРА МЕРТВОЇ ДЕРЕВИНИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНЬОГО ПАРКУ
Оплачено
Папка Оксана
Застосування даних дистанційного зондування Землі для оцінки екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.)
Рецензування
Петрук Роман
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Рецензування
Пилипенко Віктор
ВИКОРИСТАННЯ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ В ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛИВА
Оплачено
Потильчак Тетяна
ВПЛИВ ХЛОРИД ІОНІВ НА ДЕСОРБЦІЮ SO32- З ПОВЕРХНІ АНІОНІТУ АВ – 17 – 8, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЯКОСТІ РЕДОКСИТУ, ДЛЯ ЗНЕКИСНЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ
Оплачено
Россінський Володимир
Оцінка впливу синтетичних детергентів на процеси дефосфотації при біологічному очищенні стічних вод
Оплачено
Рязанцев Александр
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАЛЬНЫХ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
Оплачено
Савенко Інга
РУЙНУВАННЯ БІОПЛІВОК ЗА ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241
Рецензування
Семінська Ольга
Попередня підготовка міських стічних вод перед зворотноосмотичним очищенням
Очікується оплата
Сидоренко Инна
Очищення стічних вод гальванічних виробництв
Рецензування
Смокова Валентина
Оцінка якості середовища м.Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого
Рецензування
Смольская Ольга
СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В БИОМАССЕ ФИТОПЛАНКТОНА РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРУДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОДОТОКОВ
Оплачено
Сонько Сергій
Індикатори сталого розвитку - 24 роки після Ріо
Оплачено
Спильная Виктория
Визначення токсичності інсектицидних препаратів методом біотестування
Оплачено
Стець Галина
КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ УРБОЕКОСИСТЕМ МІСТА КИЄВА ЗА СТУПЕНЕМ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Оплачено
Стрельник Оксана
APPLICATION OF THE HRS TECHNOLOGY FОR PRODUCTION OF ECOLOGICALLY PURE RAW MATERIALS OF MEDICINAL PLANT DIGITALIS PURPUREA L.
Оплачено
Томін Олексій
Плазмова переробка сміття (ТПВ)
Оплачено
Томилин Феликс
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРОЙ МОЛЕКУЛ ФЕРОМОНОВ НАСЕКОМЫХ КСИЛОФАГОВ И ИХ КОММУНИКАЦИЕЙ
Рецензування
Трохименко Дмитрій
Актуальність екологічного аудиту в Україні
Рецензування
Тульская Оксана
Сучасний стан поводження з відходами в місті Хмельницький: проблеми, шляхи вирішення
Оплачено
Федорова Галина
Оцінка якості середовища м. Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого
Оплачено
Фесенко Алла
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Оплачено
Фесенко Алла
LIFE CYCLE ASSESMENT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Оплачено
Харачко Тарас
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ
Оплачено
Цалко Олександра
Недиферинційована дисплазія сполучної тканини у підлітків
Відмова
Цвенюк Вікторія
Маловідходна технологія знесолення води
Оплачено
Циганок Оксана
Дослідження стану самоочищення водних об'єктів Київської області
Рецензування
Шелюк Юлія
БІОІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ ФІТОПЛАНКТОНУ СОКОЛОВСЬКОГО КАР`ЄРУ (М. ЖИТОМИР)
Рецензування
Шеремета Анжела
Зменшення шкідливих викидів автомобільного транспорту шляхов використання перспективних альтернативних видів палива
Рецензування
Шилович Ярослав
СПОСОБИ УТИЛІЗАЦІЇ СО У СКЛАДІ ГАЗІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ВИПАЛІ ЕЛЕКТРОДІВ
Оплачено
Шинкарчук Мальвіна
ПРЕСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ
Оплачено
Шинкарчук Мальвіна
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ОРХІДЕЇ DENDROBIUM LINGUELLA RCHB. F, ЩО МІСТЯТЬ ГЕНИ BAR ТА CYP11A1 ЦИТОХРОМУ P450scc
Оплачено
Шкода Влада
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ
Рецензування
Шуриберко Мария
Оценка коррозионной агрессивности воды и ее стабильности по накипеобразованию
Очікується оплата