Секція 1. Загальна екологія:
популяційна екологія;
екологія біогеценозів;
урбоекологія;
біологічні аспекти охорони рослинного і тваринного світу та відновлення біорозмаїття;
біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація;
медична екологія та охорона здоров’я населення.
біологічні методи очистки стічних вод;
біологічні методи переробки відходів;
біологічні методи рекультивації ґрунтів.

Секція 2.Техноекологія:
альтернативні енерготехнології;
альтернативні види палива;
хімічні та фізико-хімічні методи екологічного моніторингу;
методи і технології водоочистки та водопідготовкики;
технології замкнутого водовикористання у промисловості;
методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів;
методи та технології очищення та рекультивації ґрунтів;
методи та технології утилізації та переробки твердих відходів;

Секція 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки:
екологічні аспекти сталого розвитку регіонів;
екологічні індикатори сталого розвитку;
математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
проблеми екологічної освіти та виховання;
екологічне право;
екологічна експертиза та аудит;
державне управління в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
економіка природокористування.