Перед оформленням тез просимо уважно ознайомитися з вимогами. Тези, оформлені неналежним чином, розглядатись Оргомітетом не будуть.
Заявка на участь у конференції заповнюється тільки через реєстрацію на сайті. Там же приєднуються файли з тезами і графічними об’єктами (при їх наявності).
Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • У роботі мають бути чітко представлені актуальність, новизна і суть роботи;
  • Мова – українська, англійська або російська;
  • Обсяг – 1 сторінка А4, при великій кількості рисунків, графіків, схем, формул і таблиць – допускається обсяг до 2 сторінок;
  • Шрифт – Times New Roman, 12 пт, інтервал 1.0;
  • Поля: нагорі – 25 мм, унизу – 30 мм, зліва – 25 мм, справа – 15 мм;
  • УДК у верхньому лівому кутку;
  • Через один інтервал після УДК – назва роботи;
  • Далі, з абзацу через 1 інтервал напівжирним ініціали та прізвище автора(-ів), з наступного рядка – назва організації автора, її поштова й електронна адреса;
  • Бібліографія наводиться тільки після тексту тез у порядку згадок у тексті;
  • Тези мають бути у форматі .doc (Ms Word);
  • Малюнки, графіки та схеми мають бути вставлені в документ у вигляді графічних об’єктів і продубльовані окремо в графічному форматі jpg. За наявності більше, ніж одного рисунка необхідно створити архів у форматі .rar;
  • Формули оформлюються у MathType Equation.

Ви можете завантажити приклад оформлення тез.

Подати заявку на участь у конференції та тези доповіді можна за цим посиланням.